» Produkter
» SMPS Transformator
» Toroid Transformator
» Tor TF Open Frame Enheter
» Enfas Enheter
» Trefas Enheter
» Antennspolar
» Drosslar
» Audio Transformator
» Special/Box Build
» LINTRON typnummer

Toroid Transformator - Open Frame/Enclosed Unit

Open Frame/Enclosed Enheter

Dessa toroidtransformatorer har tillverkats som en 'open frame' eller 'enclosed' enhet för snabb och enkel installation med förinstallerade kontakter. Kontakterna och dess placering kan anpassas av kunden för en specifik installation.


Enfas Enheter

Enfas Datablad

Vänligen observera att dessa dimensioner och vikter endast är ungefärliga och är beroende på kundens önskemål.

Power Rating (VA) A (mm) B (mm) C (mm) Vikt
500 VA 170 170 110 5 kg
650 VA 170 170 120 6 kg
800 VA 235 235 110 9 kg
1000 VA 235 235 125 10 kg
2000 VA 300 300 130 16 kg
3000 VA 300 300 150 18 kg
4000 VA 300 300 160 19 kg
5000 VA 350 350 150 25 kg
6000 VA 350 350 160 31 kg
7000 VA 350 350 170 32 kg
8000 VA 350 350 190 35 kg
10 000 VA 400 400 150


Trefas Enheter

Trefas Datablad

Vänligen observera att dessa dimensioner och vikter endast är ungefärliga och är beroende på kundens önskemål.

Power Rating (VA) A (mm) B (mm) C (mm) Vikt
1000 - 1500 VA 170 170 230
1500 - 2500 VA 170 170 260
2000 - 3000 VA 235 235 260
2500 - 3500 VA 235 235 270
3500 - 4500 VA 300 300 320
7000 - 9000 VA 300 300 380
10 000 - 12 000 VA 300 300 410
13 000 - 15 000 VA 350 350 350
16 000 - 18 000 VA 350 350 380
19 000 - 21 000 VA 350 350 410
23 000 - 25 000 VA 350 350 410
26 000 - 30 000 VA 400 400 350

Lintron Technologies AB, Box 1255, SE-581 12 LINKÖPING, Sverige | Tel: +46 (0) 13-24 29 90 | Fax: +46 (0) 13-10 32 20 |

© 1996-2023 Lintron Technologies AB. Samtliga rättigheter förbehållna. LINTRON är ett varumärke.